Publikacije

Zbornik ob 10 letnici društva in muzeja (2010)

Spremne besede k zborniku o Janezu Puhu:

Naslovnica zbornika
Naslovnica zbornika

Zavedajoč se preteklosti lažje premagujemo sedanjost

Avto Slovencem še vedno pomeni simbol izboljšanja standarda, zelo malo pa jih ve, da smo tudi mi nekoč pomembno prispevali k razvoju, danes v svetu ene najmočnejših industrij.  Naš zgodovinski spomin Puhu ni bil naklonjen. Potrebovali smo veliko let, preden smo začeli ceniti njegove dosežke, ki ga dvigajo nad povprečno vsakdanjost. Njegova inovativnost še nam danes sporoča, da je napredek mogoč le z znanjem, kulturo in odločnim stopanjem na območje neznanega. Pred desetletjem se je tudi nekaj njegovih rojakov in ljubiteljev Puhovih motorjev odločilo, da bo pomagalo sneti kopreno z njegovega dela. Na ustanovnem občnem zboru so sprejeli,  da bo društvo nosilo njegovo slovensko ime in nadaljevalo pot Janeza Puha, kar je tudi uvodna misel tokratnega zbornika. To potrjuje tudi odlično sodelovanje društva s podjetjem Magna-Stayer Puch iz Gradca, ki dejansko nadaljuje delo Janeza Puha. Da ga z vsem spoštovanjem jemljejo kot svojega predhodnika potrjuje odkritje njegovega spomenika v osrčju današnjega koncerna in veliko angažiranje pri večkratni izgradnji Puhovega muzeja. Levji delež pri izgradnji muzeja pa so nosili člani društva, ki vsako letu rojaku v spomin priredijo srečanje starodobnih vozil. Vse to in lepote naših krajev vam želimo predstaviti v tem zborniku, da se naužijete Puhovega duha.

Urednik

Janez Puh (1862-1914)

Janez Puh je bil rojen 27. junija1862, kot sin Franca in Neže Puh, v občini Sakušak pri Juršincih. Leta 1885 se je za stalno naselil v Gradcu in izboljšal kolo »mišolin«, znižal je okvir, vanj vgradil dvoje enako velikih koles s krogličnimi ležaji, zadnje kolo pa sta gnala dva pedala z verigo. Leta 1899 je ustanovil podjetje »Styria Werke« in leta 1901 je prišlo iz Puhove tovarne prvo motorno kolo z bencinskim motorjem. Leta 1912 je Puhova tovarna zaposlovala 1.100 delavcev, izdelala 16.000 koles in 300 motociklov in 300 avtomobilov.

 

Nadaljujemo pot Janeza Puha

Hoditi po poti Janeza Puha je lahko čast vsakemu, ki se mu ponudi ta priložnost. Leta 2000 se je za ta korak odločila deseterica zanesenjakov, ki se je navdušila nad vozili znamke Puh in dala pobudo za ustanovitev društva. Večina od 98 ustanovnih članov iz 27 občin se nas takrat ni zavedala kakšno odgovornost smo sprejeli, ko smo 19. marca 2000 ustanovilo Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci. Še večja odgovornost kot vodenje društva je upravljanje muzeja, ki nosi ime po enem največjih slovenskih genijev na področju tehnike. Danes, ko je zavedanje tega bolj poglobljeno se ob desetletnici delovanja upravičeno lahko veselimo uspehov, ki smo jih dosegli. Juršinci in Sakušak sta postala kraja kjer se srečujejo ljubitelji starodobnih vozil in na ta način s skupnimi močmi ohranjamo spomin na Janeza Puha in njegovo delo.

Upravni odbor skrbi za delovanje društva, vsakoletno junijsko srečanje starodobnih vozil in  panoramsko vožnjo ob prazniku občine Juršinci. Najpomembnejši del v delovanju društva predstavlja vzdrževanje, upravljanje in promocija  Puhovega muzeja. Nadaljujemo delo pokojne mag. Kristine Šamperl Purg. V obnovo muzeja, organizacijo dobrodelnega koncerta »Obnovimo Puhov muzej«, izgradnjo društvenih prostorov (Puhova klet) in ureditev Puhove brajde smo člani društva vložili več tisoč prostovoljnih delovnih ur. Dopolnili smo tudi  muzejsko zbirko z eksponati, ki so last društva. Zelo uspešno je sodelovanje s tovarno Magna Steyr iz Gradca, člani zveze starodobnih vozil Slovenije, partnerskim klubom Oldtimer freunde St. Jochan i.d. Haide in sosednjimi klubi starodobnih vozil. Tudi film o Janezu Puhu, ki je prejel nekaj domačih in mednarodnih nagrad, je bil eden od zahtevnejših projektov. Puhov muzej je središče vseh dogajanj saj je vso leto na ogled obiskovalcem oziroma turistom.

Spoštovane članice in člani društva. Ob desetletnici našega društva se najprej želim zahvaliti vam za zaupanje, ki ste mi ga dali za vodenje društva in za vso vašo požrtvovalnost, da smo dosegli začrtane cilje. Prav posebna zahvala gre tudi občini Juršinci, donatorjem in vsem ostalim, ki ste ob vsaki prireditvi in pri obnovah muzeja priskočili na pomoč ter preprečili, da bi Slovenci pozabili na Janeza Puha. Vas spoštovani člani društva pa prosim, da tudi v bodoče vložite delček prostega časa v obstoj društva, da bo  Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci ohranilo enotnost in renome, ki si ga je ustvarilo.

Vlado Slodnjak
Predsednik Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci

Naj ime rojaka nikoli ne zbledi

Zgodovina temelji na spominih in vrednotah ustvarjenih v preteklosti. Juršinčani smo ponosni, da je Janez Puh,  eden največjih slovenskih mož, izumitelj in tovarnar naš rojak. To dejstvo so mnogi dolgo nosili v sebi, predvsem domačini iz Sakušaka. Pomen njegovega dela, za sodoben razvoj slovenske ustvarjalne miselnosti, je pred desetimi leti začelo odkrivati ter predstavljati slovenski in tuji javnosti tudi Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci.

Ustanovitev društva leta 2000 je potekala sočasno z nastajanjem Puhovega muzeja v Sakušaku. Po desetih letih delovanja društva z veseljem ugotavljamo, da je s svojimi dosežki na vrhu društvenega delovanja. Puhov muzej, dokumentarni film o Janezu Puhu in turistično-kulturno delovanje Društva predstavlja našo občino v Sloveniji in na mednarodni ravni. Za uspehe so zaslužni prav vsi člani, saj so se s svojimi aktivnostmi poistovetili s poslanstvom Janeza Puha, ki je na področju avtomobilske in motociklistične industrije, eden od najpomembnejših svetovnih izumiteljev sodobnega časa. Zato je čast nositi njegovo ime in s poudarjanjem njegove vloge promovirati naše kraje in R Slovenijo.

Kljub veliki angažiranosti vseh članov društva pa  mi vendar naj bo dovoljeno, da izpostavim tiste, ki jim gre še posebna zahvala za širjenje poslanstva o Janezu Puhu. Med prvimi je žal že pokojna gospa Kristina Šamperl Purg, ki je ob svojem strokovno raziskovalnem delu spoznala kako velika osebnost je bil Janez Puh. S projektom nastajanja Puhovega muzeja v Sakušaku je uredila zbirko eksponatov in pisnih dokumentov, ki pričajo o razsežnostih delovanja našega rojaka. Pri nadaljevanju njenega dela je zelo tvorno sodeloval tudi gospod Aleš Arih. Prav tako bi želel izpostaviti tudi predsednika Društva, gospoda Vlada Slodnjaka, ki je v dosedanjem vodenju Društva znal prisluhniti idejam in željam članov. Z realizacijo velikega števila uspešnih akcij in drugih aktivnosti je pripeljal Društvo do take stopnje društvenega življenja, ki je lahko zgled marsikateremu  društvu na širšem območju.

Prepričan sem, da ste si člani društva z ohranjanjem spomina na Janeza Puha začrtali pravo pot. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti Vsem  ustanoviteljem, članom in simpatizerjem društva za opravljeno delo in vam iskreno čestitam ob desetletnici delovanja.

Alojz Kaučič
župan Občine Juršinci

Pogumno naprej!

Ljubiteljem starodobnih vozil, zanesenjakom, ki so ob  pomoči stroke v severovzhodnem delu Slovenije postavili velikemu izumitelju zasluženi spomenik, gre velika zahvala, da bodo na  ime in delo Janeza Puha  s ponosom zrli naši zanamci. Po prvem Puhovem srečanju starodobnih vozil, ki je bilo v drugi polovici 90. let na pobudo že ustanovljenega društva J. J. Puch iz Ljutomera, je bilo jasno opaziti, da je med domačini in rojaki v širši okolici Sakušaka, rojstnega kraja Janeza Puha, vzniknil velikanski interes po ohranitvi njegove tehnične zapuščine. Ne dolgo zatem se je rodilo Društvo rojaka Janeza Puha, ki na najboljši možni način to poslanstvo udejanja. Med društvi, ki nosita znamenito ime je opaziti tekmovalnost predvsem v smislu katero bo na najboljši možni način ohranjalo materialno zapuščino njegovega ustvarjanja. Vse skupaj pa poteka na prijateljski osnovi in konstruktivnem sodelovanju.

V zelo kratkem času in pretežno z volonterskim delom članov društva je  bil realiziran projekt » Puhova cimprača« in tudi neljubi dogodki niso preprečili vaše odločenosti, da je dobila dokončno podobo in namen. Vsebina v notranjosti pa vedno bolj govori o kakovostnem pristopu pri zgodovinski predstavitvi in ohranitvi del našega velikana in  tehničnega genija Janeza Puha. Na vaših prireditvah je vsakdo vedno znova lahko občutil, da je prevladoval prijateljski odnos do vseh članov, ljubiteljev in lastnikov starodobnih vozil, ki so bili prisotni na vaših srečanjih. V spominu je ostala tudi premiera vašega filma o življenju in delu Janeza Puha, ki ga je posnel g. Tinček Ivanuša ob aktivnem sodelovanju vseh članov vašega društva na čelu s predsednikom Vladom Slodnjakom.

Ob jubilejni 10. obletnici delovanja čestitam vsem članom DRJP in želim izreči posebno priznanje za dosežene rezultate, tako v imenu zveze SVS in  tudi osebno. Želim vam, da bi praznovali še veliko jubilejev, predvsem pa ohranjali dosežke tehnične kulturne dediščine, katere kreator in realizator je bil prav vaš rojak. Narod, ki svoje zgodovine ne spoštuje, je tudi vreden ni! Ob tem želim jasno poudariti, da bo Zveza SVS kot neprofitna organizacija ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije, ki združuje že preko 34 neprofitnih društev s preko 3300 člani,  še naprej uspešno sodelovala z vami, kot to počne že desetletje.

Vladimir Perkič
Podpredsednik zveze SVS

Naša korenina

Vsako drevo ima korenine in čim bolj močne so te korenine,  tem bolj zdravo in močno se bo razvilo.

Leta 1899 je Janez Puh ustanovil delavnico v Gradcu in položil temeljni kamen za eno največjih podjetij na Štajerskem. Njegove izumiteljske sposobnosti in podjetnost so se pokazale, ko je izdelal prvi avtomobil in sicer eno leto po ustanovitvi tovarne koles. S serijsko proizvodnjo avtomobilov znamke Puch, leta 1906,  ni bil samo pionir tistega časa,  ampak je postal tudi nesporen  ustanovitelj evropske avtomobilske industrije. Če ustanovitelja našega podjetja jemljemo kot korenino, je bil in je Janez Puh močna korenina iz katere se je razvilo močno mednarodno podjetje z več kot 110 letno zgodovino. Janez Puh se je s svojo predanostjo in sijajnimi novimi proizvodi zelo globoko ukoreninil na področju razvoja in izdelave avtomobilov. V našem podjetju se je ukoreninil že pred 100 leti in z njegovo predanostjo in zagonom želimo razviti inovativne rešitve za mobilnost v prihodnosti. 

Njegovemu izumiteljskemu in podjetniškemu duhu dolgujemo zahvalo za obstoj našega podjetja. To dediščino je vredno ohraniti in razvijati naprej. Tudi DRJP, iz njegovega rojstnega kraja, je bilo ustanovljeno z namenom, da ohrani  dediščino Janeza Puha  in jo naredi dostopno javnosti.

Mi pozdravljamo in podpiramo te pobude ter smo zelo ponosni na društvo, ki je z veliko marljivostjo in vztrajnostjo uspelo v spomin na Janeza Puha postaviti muzej v njegovem domačem kraju. V muzeju lahko spoznamo osebnost Janeza Puha in tudi njegove odlične tehnične in podjetniške dosežke, ki živijo in služijo kot vzpodbuda za izumiteljstvo in podjetništvo za naslednje generacije. Po zaslugi društva bo ohranjen dostojanstven spomin na znamenitega moža občine.

S strani Magne Steyr želimo, da bi se v prihodnosti spominjali na to močno korenino in bi skupaj z društvom negovali spomin na to veliko osebnost.

Dr. Erich Mayer
Magna Steyr

 

Prijavite se na e-novice. Obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih, novicah in prireditvah!