Društvo

Ustanovitev Društva rojaka Janeza Puha

Člani Društva rojaka Janeza Puha pred ustanovnim občnim zborom
Člani Društva rojaka Janeza Puha pred ustanovnim občnim zborom

Na pobudo ljubiteljev starodobnih vozil se je 15. januarja leta 2000 v Juršincih sestal iniciativni odbor z namenom, da ustanovi klub, ki bi se imenoval po Janezu Puhu. Iniciativni odbor so sestavljali: Miroslav Bec, Jože Mohorič, Vlado Slodnjak, Roman Bec, Franc Munda, Vlado Toš,Ivan Brumen, Vlado Nedeljko, Ivan Žajdela, Alojz Kaučič, Rudi Slaček in Avgust Weingartner.

Prvi predlog odbora je bil, da se klub imenuje »Klub oldtimer – Janez Puh«, v katerega bi se vključili ljubitelji starih motornih vozil in tehnike. Zato je omenjeni odbor sprejel sklep, da bo organiziral kratek posvet o ustanovitvi kluba, ki je bil 28. januarja 2000 v Gostilni Kaučič v Juršincih. Udeleženci posveta so prišli do zaključka, da bo to DRUŠTVO ROJAKA JANEZA PUHA JURŠINCI. Skupna ugotovitev je bila, da je za aktivnosti društva primeren prostor v Sakušaku (današnji Puhov muzej), katerega lastnik je občina in ga bo po ureditvi dala v upravljanje in vzdrževanje društvu. Sprejet je bil tudi predlog, da se do ustanovnega občnega zbora pripravita logotip društva in vsa potrebna dokumentacija. Za to je bil zadolžen iniciativni odbor, ki je bil pred tem tudi uradno potrjen. Posveta se je udeležilo 42 simpatizerjev Janeza Puha. Na drugem sestanku iniciativnega odbora 3. februarja je tekla razprava o ureditvi Puhove spominske sobe, sedežu društva ter o pripravah statuta društva in logotipa, na katerem naj bi bil lik Janeza Puha. Sprejet je bil sklep, da člane društva lahko izloči disciplinska komisija, če pri društvu uveljavljajo lastne interese. Na tem sestanku so bili izdelani predlogi za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. V februarju in začetku marca so potekale aktivnosti za ustanovni občni zbor. Dogovorjeno je bilo, da bo ustanovni občni zbor 19. marca 2000 v Lovskem domu v Juršincih, pred katerim bo pripravljena razstava starodobnih vozil. Predlagano je bilo, da vsak član prispeval 10 prostovoljnih delovnih ur in na ustanovnem občnem zboru tudi podpiše pristopno izjavo in poravna članarino. V tem času so bili nekateri člani iniciativnega odbora hkrati tudi člani društva Johann – Janez Puch Ljutomer.

Na ustanovnem občnem zboru društva (19. marca 2000), je bil sprejet statut društva, ki med drugim govori o aktivnostih društva in dolžnostih članov. Izvoljeni so bili predlagani člani za upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo ter potrjeni predlogi za članarino in delovne ure. Na ustanovnem občnem zboru so bili prisotni tudi gosti, ki so pozdravili ustanovitev društva. To so bili: župan Občine Dornava,župan Občine Juršinci, predsednik Zveze starodobnih vozil Slovenije, predstavniki društva Johann - Janez Puch Ljutomer in predstavniki medijev (Večer, Tednik, RTV).

Na ustanovnem občnem zboru je bilo podpisanih 98 pristopnih izjav. To pomeni da je Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci ustanovilo 98 ustanovnih članov, navedenih v seznamu. Na ustanovnem občnem zboru je bil sprejet sklep za prvo sejo upravnega odbora društva, ki je bila 24. marca 2000, dan zatem pa je že potekala prva delovna akcija, in sicer ureditev okolice okrog objekta v Sakušaku, kjer so bili v nastajanju Puhov muzej in bodoči prostori društva.

Ustanovni člani društva

 • Avgust Weingartner
 • Ivan Brumen
 • Vlado Slodnjak
 • Miroslav Bec
 • Vlado Toš
 • Ivan žajdela
 • Roman Bec
 • Roman Matjašič
 • Janez Toplak
 • Alojz Kaučič
 • Jožef Mohorič
 • Rudolf Slaček
 • Daniel Bec
 • Ludvik Kokol
 • Franc Meznarič
 • Vlado Nedeljko
 • Franc Munda
 • Stanko Šamperl
 • Mirko Mikša
 • Jožica Kaučič
 • Alojz Šoštarič
 • Alojz ml. Šoštarič
 • Alojz Šoštarič
 • Klemen Šoštarič
 • Boris Podgorelec
 • Stanko Vršič
 • Janez Pučko
 • Martin Slodnjak
 • Branko Rakuša
 • Mirko Slodnjak
 • Marko Toplak
 • Ivan Šuen
 • Anica Zidarič
 • Andrej Čeh
 • Ivan Grašič
 • Aleš Arih
 • Kristina Slodnjak
 • Darinka Bec
 • Bogdan Berlak
 • Mitja Berlak
 • Jože Bezjak
 • Darko Bogša
 • Anton Brumen
 • Frančiška Brumen
 • Rudolf Bunderla
 • Stanislav Grašič
 • Jelka Slodnjak
 • Bogdan Hanžekovič
 • Dejan Herga
 • Janez Herga
 • Stanko Holc
 • Simon Hrga
 • Igor Ketiš
 • Martin Kokol
 • Zvonka Kokol
 • Stane Korošec
 • Anton Kajnih
 • Albina Kovačec
 • Branko Kovačec
 • Janez Kovačec
 • Mirko Kovačec
 • Borut Kovačič
 • Avgust Lah
 • Danilo Lukavečki
 • Marinka Meznarič
 • Ivan Mesarič
 • Viktor Nedeljko
 • Boštjan Matjašič
 • Alojz Herga
 • Martin Žajdela
 • Boris Novak
 • Viktor Ozmec
 • Franc Pignar
 • Klavdija Pihler
 • Karel Pintarič
 • Branko Plohl
 • Metod Senčar
 • Sašo Rojht
 • Ivan Slana
 • Anton Šamperl
 • Franc Čuček
 • Janez Šilak
 • Natalja Šoštarič
 • Janez Šumenjak
 • Ivan Toplak
 • Jani Toplak
 • Marija Toplak
 • Matjaž Toplak
 • Simon Toplak
 • Vlasta Toplak
 • Anton Toš
 • Milan Kujavec
 • Bogomil Vesenjak
 • Anton Vršič
 • Franc Brumen
 • Albin Weingartner
 • Pepca Weingartner
 • Viktor Zemljič
Prijavite se na e-novice. Obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih, novicah in prireditvah!