Društvo

Iniciativni odbor IO

Na pobudo ljubiteljev starodobnih vozil in tehnike se je 15.01.2000 v Juršincih sestal iniciativni odbor (ljubiteljev starih vozil), da bi ustanovili klub, ki bi se imenoval po Janezu Puhu. Prvi predlog iniciativnega odbora, ki so ga sestavljali:

 • Weingartner Avgust
 • Brumen Ivo
 • Slodnjak Vlado
 • Slaček Rudi
 • Bec Miroslav
 • Žajdela Ivan
 • Kaučič Alojz
 • Bec Roman
 • Mohorič Janez
 • Nedeljko Vlado
 • Toš Vlado
 • Munda Franc

je bil, da se klub imenuje »Klub oldtimer – Janez Puh«.

Na tem sestanku je bil podan tudi predlog, da se v klub vključijo vsi ljubitelji starih motornih vozil in tehnike. Zato je IO sprejel sklep, da se organizira kratek posvet o ustanovitvi kluba, ki je bil 28.01.2000 v Gostilni Kaučič Juršinci, kjer je iniciativni odbor prav tako pozval vse občane občine Juršinci. Po uvodnih besedah Vlada Slodnjaka se je začela diskusija o imenovanju kluba. Po daljši razpravi smo vsi skupaj prišli do zaključka, da se bo klub imenoval DRUŠTVO ROJAKA JANEZA PUHA JURŠINCI. Sledila je diskusija o klubskih prostorih in sedežu društva. Po skupni ugotovitvi je za aktivnosti društva primeren prostor v Sakušaku, katerega lastnik je občina in jih bo po ureditvi dala v upravljanje in vzdrževanje društvu. Sprejet je bil tudi predlog, da se do občnega zbora pripravi logotip (emblem) društva in vsa potrebna dokumentacija. Za to je bil zadolžen iniciativni odbor, ki je bil s tem tudi uradno potrjen. Posveta o ustanovitvi kluba 28.01.2000 se je udeležilo 42 simpatizerjev Janeza Puha.

Na 2. sestanku IO 3.02.2000 je tekla razprava o ureditvi Puhove spominske sobe in sedežu društva. Sledila je diskusija o pripravah statuta društva ter logotipa, ki naj bi bil doprsni kip Janeza Puha. Sprejet je bil sklep, da člane društva lahko izloči disciplinska komisija, če uveljavlja lastne interese. Na tem sestanku so bili izdelani predlogi za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Vlado Toš je na tem sestanku predložil Urnik prireditev srečanj starih motornih vozil v letu 2000.

Na 3. sestanku IO 11.02.2000 smo se dogovorili, da bo ustanovni občni zbor 19. marca 2000 v Lovskem domu Juršinci, pred katerim bomo pripravili razstavo starodobnih vozil. IO je predlagal, da bi vsak član prispeval 10 prostovoljnih delovnih ur. Na ustanovnem občnem zboru bo vsak član prav tako podpisal pristopno izjavo in poravnal članarino.

Na 4. sestanku IO je bila glavna tema priprava ustanovnega občnega zbora, priprava dvorane in pogostitve prisotnih. Dogovorjena je bila članarina 4000 SIT za vsakega prvega družinskega člana, za vsakega nadaljnjega pa 2000 SIT.

Nekateri člani IO so bili na začetku tudi člani J.J. Puch Ljutomer.
 

Prijavite se na e-novice. Obveščali vas bomo o aktualnih dogodkih, novicah in prireditvah!